NL – NederlandsApp’s menu title:  Control Pricing Sales

Application:  Prijscalculators (2-talig)

 

Gratis versie:  App met 2 prijs / winst calculators om de prijs en winstgevendheid van een product na enkelvoudige korting te bepalen.
App tool voor prijsinfo voor het samenstellen en onderhouden van een prijslijst of voor controle prijsstelling met enkelvoudige korting.

Basis versie:  App met 10 prijs / winst calculators om de prijs en winstgevendheid van een product na seriekorting te bepalen.
App tool voor prijsinfo voor het samenstellen en onderhouden van een prijslijst of voor controle prijsstelling met seriekorting.

Plus versie:  App, gelijk aan de Basis versie, uitgebreid voor extra controle activiteiten en visualisatie met ‘Break-even’ en ‘Dekkingsbijdrage’ grafieken na invoer van het aantal eenheden en het voor het item berekende aandeel in de totale vaste kosten.
App tool voor prijsinfo voor prijslijsten, controle prijsstelling voor offertes, of omzet en winst info voor financiële overzichten.

Vooraf:
– De weergegeven informatie is van toepassing op alle ontwikkelde Beta 1.0 versies.
– In Beta 1.0 versies kan af en toe een afrondingsverschil in een berekening voorkomen.
– Vanwege extra korting opties in de Basis versie, verschilt de lay-out van de Gratis versie.

Gebruik
Gemaakt voor Google Sheets ™

AppMenu (hangt af van versie)
Taal:  Setup / reset taalkeuze
Gratis versie:  Keuze uit 2 calculators
Basis versie:  Keuze uit 10 calculators
Plus versie:  Prijscalculators uitgebreid met omzetcalculators
Analyse prijsstelling:  Zijbalk met relevante data na een berekening
Grafieken:  Break-even en Dekkingsbijdrage
Getalnotatie:  Wijzigen getalnotatie
Help:  Deze pagina

Start
Lees eerst de navolgende waarschuwing.

WAARSCHUWING
Een reset genereert altijd een nieuwe sheet, waarbij een bestaande sheet met de naam ‘US-Controller’ of ‘NL-Controller’ wordt verwijderd.
Om calculatiegegevens te behouden, kunt u de sheetnaam ‘Dupliceren’. Deze optie is te vinden door met de rechter muistoets op de sheetnaam te klikken.

Calculators (2-talig)
Een overzicht met beschikbare calculators (hangt af van versie) treft u aan in het AppMenu (2-talig).
Bij het gebruik van de calculators wordt uitgegaan dat u heeft ingestemd met onderstaande onder ‘Disclaimer van aansprakelijkheid’ vermelde inhoud.

Gebruik calculators
– Geel gekleurde cellen zijn VERPLICHT.
– De invoer mag geen MIN (-) teken bevatten.

Kenmerken
Elke calculator voorziet in (optionele) velden:
– BTW % – zichtbaar als bedrag over netto prijs, korting en bruto prijs.
– Serie korting en korting (of provisie) in geld.
– Keuzelijsten met instelbare lijst-items voor de ingevulde en berekende bedragen.

Decimale komma
U kunt de getalnotatie alleen veranderen nadat een calculator is opgestart. Elke calculator start standaard met de instelling ‘US English locale’ met de getalnotatie 12,345,678.90.
Indien van toepassing of gewenst, kunnen gebruikers een komma kiezen als decimaalteken – met het menu-item ‘Getalnotatie’. Een getalnotatie anders dan de standaard notatie is dan alleen van toepassing in de huidige calculator.

Numeriek toetsenblok
Voor Nederlandse gebruikers met een numeriek toetsenbord verschijnt een dialoogvenster met de waarschuwing “Stel de toetsenbordtaal in op: NL”, om de juiste compatibele toetsenbord taal handmatig te selecteren. De decimale separator punt op een numeriek toetsenbord geeft dan een komma weer.
In Windows 10 gaat dit als volgt: Verander de taal op de taakbalk of “Houd de Windows-toets ingedrukt en gebruik de spatiebalk om de toetsenbordtaal te wijzigen”.

#FOUT!
– Als een numeriek toetsenblok een fout veroorzaakt, dan wordt waarschijnlijk de verkeerde toetsenbord taal instelling gebruikt.
– Wanneer anders, reset dan eerst de lay-out in uw favoriete taal.
– Als een probleem aanhoudt, neem dan contact met ons op nadat u een andere browser hebt geprobeerd.

Menu-item: Getalnotatie
Met menuoptie ‘NL – 12.345.678,90’ zal programmatisch de landinstelling worden gewijzigd. Zie ‘Decimal komma’.
U kunt de standaard getalnotatie daarna terugzetten, door te kiezen voor menuoptie ‘US – 12,345,678.90’.
U kunt ook handmatig omschakelen naar decimaalteken punt, door onder Spreadsheetinstellingen de landinstelling te wijzigen in elk land met deze getalnotatie.

Downloaden als
WAARSCHUWING!  Tijdens de conversie met ‘Downloaden als’ Microsoft Excel (.xlsx) of OpenOffice (.ods) vervalt de beveiliging van bladen en bereiken. Gebruik van onbeveiligde sheets als calculator in Excel en andere applicaties wordt afgeraden. Dit kan leiden tot verminking van formules, met mogelijk schadelijke gevolgen voor uw bedrijf. Gebruik daarom de calculators uitsluitend in Google Sheets ™.

Disclaimer van aansprakelijkheid
Het gebruik van deze handleiding en de app-versies die hier worden beschreven, is geheel op eigen risico. Schade die voortvloeit uit of door het gebruik van de app of calculators kan op geen enkele manier voor rekening komen van de ontwikkelaar of eigenaar of voor rekening van enig persoon die bij de ontwikkeling betrokken is of is geweest.

Contact
Voor reacties:
E-mail: info@profitcontrollers.com


© 2017 Google LLC Alle rechten voorbehouden. Google Sheets ™ is een handelsmerk van Google LLC